Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7400015 giây)
Real and complex Clifford analysis
Tác giả: Huang Sha,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , c2006
Ký hiệu phân loại: 512.57
ISBN: 0387245359 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Geometric algebra : an algebraic system for computer games and animation
Tác giả: Vince John,
Thông tin xuất bản: Dordrecht New York : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 512.57
ISBN: 1848823789
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 31613 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục