Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.4062058 giây)
Các phương pháp tối ưu lý thuyết và thuật toán : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội , 2008
Ký hiệu phân loại: 515.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19264 Định dạng: PDF
Calculus - Una Variable. Vol. 1- Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal
Tác giả: Apostol T M,
Thông tin xuất bản: : Reverte Editorial , 2005
Ký hiệu phân loại: 515.14
ISBN: 8429150021
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62046 Định dạng: PDF
Calculus. VOLUMEN II- Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones dife...
Tác giả: Apostol Tom M,
Thông tin xuất bản: : Reverte , 1992
Ký hiệu phân loại: 515.14
ISBN: 8429150013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62047 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục