Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.359282 giây)
Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
Tác giả: Trần Hùng Thao,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Foundations of Differential Calculus
Tác giả: Euler Leonhard,
Thông tin xuất bản: : Springer , 2000
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN: 0387985344
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21096 Định dạng: PDF
Fractal Geometry
Tác giả: Falconer Kenneth,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 1990
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN: 0471922870
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21156 Định dạng: PDF
Numerical methods for equations and its applications
Tác giả: Argyros Ioannis K,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , c2012
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN: 9781578087532 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bài tập toán cao cấp . T3- Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46264 Định dạng: PDF
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục