Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 62 kết quả (0.0156286 giây)
Differential equations for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 515.35
 
Student's Solutions Manual to accompany Differential Equations : Theory, technique, and practice
Tác giả: George F Simmons
Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 515.35
 
Partial differential equations
Tác giả: Emmanuele DiBenedetto
Boston: Birkhauser, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 515.35
 
The theory of differential equations : classical and qualitative
Tác giả: Walter G Kelley
Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 515.35
 
Differential equations for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 515.35
 
The theory of differential equations [electronic resource] : classical and qualitative
Tác giả: Walter G Kelley
New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 515.35
 
Differential equations workbook for dummies
Tác giả: Steven F Holzner
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 515.35
 
Chuỗi và phương trình vi phân
Tác giả: Nguyễn Đình Bình
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 515.35
 
Phương pháp phần tử biên
Tác giả: Phạm Hồng Giang
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 515.35
 
Differential Equations, Technology Resource Manual : A Modeling Perspective
Tác giả: L. Borrelli Robert
USA: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 515.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục