Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.6299903 giây)
Toán cao cấp A3 : giáo trình
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn,
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18744 Định dạng: PDF
Vistas of special functions
Tác giả: Kanemitsu Shigeru,
Ký hiệu phân loại: 515.5
ISBN: 9789812707741
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75692 Định dạng: PDF
Qui hoạch tuyến tính : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán cao cấp A1 : giáo trình
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn,
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18729 Định dạng: PDF
Toán cao cấp : T.2 - Đại số tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Handbook of continued fractions for special functions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Dordrecht Netherlands : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 515.5
ISBN: 1402069480
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 76316 Định dạng: PDF
Bài tập toán cao cấp. Tập 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán cao cấp A2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán cao cấp A3
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Phép tính vi tích phân : T.2 : Toán cao cấp A2 dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục