Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.2187511 giây)
Introduction to the Calculus of Variations
Tác giả: Dacorogna Bernard,
Thông tin xuất bản: : Imperial College Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 515.64
ISBN: 186094499X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21220 Định dạng: PDF
The calculus of variations
Tác giả: Van Brunt B,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 515.64
ISBN: 0387402470
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27639 Định dạng: PDF
Solving non-standard packing problems by global optimization and heuristics
Tác giả: Fasano Giorgio,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2014
Ký hiệu phân loại: 515.64
ISBN: 9783319050041
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107271 Định dạng: PDF
Nonsmooth analysis and control theory
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 1998
Ký hiệu phân loại: 515.64
ISBN: 0387983368
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122046 Định dạng: PDF
Selected chapters in the calculus of variations
Tác giả: Moser Jurgen,
Thông tin xuất bản: Basel Boston : Birkhauser , c20
Ký hiệu phân loại: 515.64
ISBN: 0817621857 (Boston : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục