Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.1249468 giây)
Power Quality
Tác giả: Eberhard Andreas,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 9789533071800
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giải tích hàm
Tác giả: Nguyễn Phụ Hy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 515.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Functional Analysis
Tác giả: YosidaKosaku,
Thông tin xuất bản: : SpringerVerlag , 1980
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 3540102108
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21238 Định dạng: PDF
Bounded analytic functions
Tác giả: Garnett John B,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 0387336214
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27607 Định dạng: PDF
Functional analysis : an elementary introduction
Tác giả: Haase Markus,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 9780821891711 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Local function spaces, heat and Navier-Stokes equations
Tác giả: Triebel Hans,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 3037191236
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Functional analysis, approximation theory, and numerical analysis
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 9810207379 :
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến : Toán 3
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Ký hiệu phân loại: 515.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
On Global Univalence Theorems : Lecture notes in mathematics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : SpringerVerlag , 1983
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 0387119884
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71932 Định dạng: PDF
Sequences and series in Banach spaces
Tác giả: Diestel Joseph,
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 1984
Ký hiệu phân loại: 515.7
ISBN: 0387908595
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 76353 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục