Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2031756 giây)
Application of Holomorphic Functions in Two and Higher Dimensions [electronic resource]
Tác giả: Gürlebeck Klaus,
Ký hiệu phân loại: 515.72
ISBN: 9783034809627 (print)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Feynman's operational calculus and beyond : noncommutativity and time-ordering
Tác giả: Johnson Gerald W,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 515.72
ISBN: 0198702493
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục