Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.019944 giây)
Hình học họa hình Kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình Nội thất
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh-hình chiếu có số-bóng trên các hình chiếu
Tác giả: Nguyễn Đình Điện
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đình Điện
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình và cad
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 516.6
 
Hướng dẫn giải bài tập ôn tập hình học họa hình
Tác giả: Nguyễn Văn Hiến
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình
Tác giả: Hoàng Văn Thân
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình . T.2 - Hình chiếu trên phối cảnh. Hình chiếu có số. Bóng trên các hình chiếu
Tác giả: Nguyễn Đình Điện
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Quang Cự
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 516.6
 
Hình học họa hình (Kiến trúc)
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 516.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục