Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.7000466 giây)
Hình học họa hình . T.2 - Hình chiếu trên phối cảnh. Hình chiếu có số. Bóng trên các hình chiếu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2002
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hình học họa hình
Tác giả: Hoàng Văn Thân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hướng dẫn giải bài tập ôn tập hình học họa hình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hình học họa hình. Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hình học họa hình. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh-hình chiếu có số-bóng trên các hình chiếu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hình học họa hình. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hình học họa hình Kiến trúc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hình học họa hình Nội thất
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85279 Định dạng: PDF
Hình học họa hình và cad
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94921 Định dạng: PDF
Hình học họa hình (Kiến trúc)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111182 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục