Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.039995 giây)
Xác suất và thống kê toán : bài giải và bài tập
Tác giả: Nguyễn Thành Cả
Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Mining of Data with Complex Structures elektronisk ressurs
Tác giả: Fedja Hadzic
Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Computational Intelligence elektronisk ressurs : Collaboration, Fusion and Emergence
Tác giả: Christine L Mumford
Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Lý thuyết xác suất & thống kê
Tác giả: Lê Sĩ Đồng
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 519.
 
Chances are : Adventures in probability [ressource électronique]
Tác giả: Michael Kaplan
New York NY: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Xác suất và thống kê : Giáo trình
Tác giả: Phạm Văn Kiều
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 519
 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Tác giả: Đậu Thế Cấp
TpHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 519
 
Introduction to the Foundations of Applied Mathematics [electronic resource]
Tác giả: Mark H Holmes
New York NY: SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Handbook of Partial Least Squares [electronic resource] : Concepts, Methods and Applications
Tác giả: Vincenzo Esposito Vinzi
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 519
 
An introduction to Bayesian analysis : theory and methods
Tác giả: J. K Ghosh
New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục