Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 62 kết quả (0.2031707 giây)
Statistics : A First Course
Tác giả: Sanders Donald H,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 1999
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 0072332174
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất thống kê
Tác giả: Đào Hữu Hồ,
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bài tập xác suất thống kê
Tác giả: Lê Khánh Luận,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất và thống kê : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19288 Định dạng: PDF
Advances in Statistics, Combinatorics and Related Area
Tác giả: Lin YanXia,
Thông tin xuất bản: New york : World Scientific , 2002
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 9789812382016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất và thống kê trong kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Tác giả: Hồ Thanh Phong,
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất và thống kê : giáo trình
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
An introduction to Bayesian analysis : theory and methods
Tác giả: Ghosh J K,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 0387400842
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25807 Định dạng: PDF
Stochastics of Environmental and Financial Economics
Tác giả: Benth Fred Espen,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 9783319234250
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Statistical Modelling : Proceedings of the 19th International Workshop on Statistical Modelling. Florence (Italy) 4-8 Ju...
Tác giả: Lagazio Corrado,
Thông tin xuất bản: Firenze : Firenze University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 8884531926
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục