Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 63 kết quả (0.3300354 giây)
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH ,
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 716 Định dạng: PDF
Xác suất thống kê : Bài tập
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8859 Định dạng: RAR
Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu
Tác giả: Võ Như Cầu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Thiết kế tối ưu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất và thống kê toán : Bài tập
Tác giả: Trần Thái Ninh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2002
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở lý thuyết xác suất
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm
Tác giả: Bùi Minh Trí,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất và thống kê (dùng cho sinh viên ngành xây dựng và kỹ thuật hạ tầng)
Tác giả: Ninh Quang Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Elementary Statistics : From Discovery to Decision
Tác giả: Pelosi Marilyn K,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 0471401420
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục