Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 63 kết quả (0.0199962 giây)
Bài tập xác suất thống kê
Tác giả: Hoàng Ngọc Nhậm
TPHCM: Thống Kê, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 519
 
Xác suất và thống kê toán : Lý thuyết-bài tập-đề thi
Tác giả: Nguyễn Thành Cả
TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 519
 
Xác suất và thống kê toán : bài giải và bài tập
Tác giả: Nguyễn Thành Cả
Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Mining of Data with Complex Structures elektronisk ressurs
Tác giả: Fedja Hadzic
Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Computational Intelligence elektronisk ressurs : Collaboration, Fusion and Emergence
Tác giả: Christine L Mumford
Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Lý thuyết xác suất & thống kê
Tác giả: Lê Sĩ Đồng
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 519.
 
Chances are : Adventures in probability [ressource électronique]
Tác giả: Michael Kaplan
New York NY: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
Bài tập xác suất thống kê
Tác giả: Lê Khánh Luận
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 519
 
Xác suất thống kê
Tác giả: Đào Hữu Hồ
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 519
 
Bài tập xác suất thống kê
Tác giả: Lê Khánh Luận
Hà Nội: Thống Kê, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 519
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục