Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0200002 giây)
Dark sky, dark matter
Tác giả: J. M Overduin
Bristol: Institute of Physics, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 523.1126
 
The Identification of Dark Matter
Tác giả: Neil J. C Spooner
New york: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 523.1126
 
Essentials on Dark Matter
Tác giả: Abraão Jessé Capistrano de Souza
London UK: IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 523.1126
 
The dark universe
Tác giả: Catherine Heymans
Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 523.1126
 
An approach to dark matter modelling
Tác giả: Tanushree Basak
Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 523.1126
 
Dark matter in the universe
Tác giả: Marc S Seigar
Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 523.1126
 
Searching for dark matter with cosmic gamma rays
Tác giả: Andrea Albert
San Rafael California 40 Oak Drive San Rafael CA 94903 USA: Morgan Claypool Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 523.1126
 
Sterile neutrino dark matter
Tác giả: Alexander Merle
San Rafael California 40 Oak Drive San Rafael CA 94903 USA: Morgan Claypool Publishers, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 523.1126
 
1

Truy cập nhanh danh mục