Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.0156233 giây)
Introduction to GPS : the Global Positioning System
Tác giả: Ahmed El-Rabbany
Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
OpenLayers 2.10 beginner's guide [electronic resource] : create, optimize, and deploy stunning cross-browser web maps wi...
Tác giả: Erik Hazzard
Birmingham UK: Packt Open Source, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
Aided navigation : GPS with high rate sensors
Tác giả: Jay Farrell
New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 526.0285
 
Thực hành bản đồ học GIS & RS
Tác giả: Lê Chí Lâm
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
Bản đồ học GIS và RS
Tác giả: Lê Chí Lâm
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
Hướng dẫn sử dụng Maplnfo professional version 7.0
Tác giả: Bùi Hữu Mạnh
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (rar)
ddc: 526.0285
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS ARC/INFO
Tác giả: Nguyễn Thế Thận
Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 526.0285
 
Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS
Tác giả: Nguyễn Thế Thận
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 526.0285
 
Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional version 7.0
Tác giả: Bùi Hữu Phước
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (rar)
ddc: 526.0285
 
Introducing Geographic Information Systems with Arcgis : Featuring GIS software from Environmental Systems Research Inst...
Tác giả: Michael Kennedy
New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (rar)
ddc: 526.0285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục