Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
New developments in quantum field theory [electronic resource]
Tác giả: P H Damgaard, Jerzy Jurkiewicz
Xuất bản: New York: Plenum Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
Trường lượng tử : Nhập môn lý thuyết
Tác giả: Đào Vọng Đức, Phù Chí Hoà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.143
 
Quantum Theory of Many Variable Systems and Fields
Tác giả: B Sukita
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.143
 
From quarks and gluons to quantum gravity
Tác giả: Antonio Zichichi
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.143
 
A story of light : a short introduction to quantum field theory of quarks and leptons
Tác giả: M Y Han
Xuất bản: Hackensack NJ Hong Kong: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
Quantum field theory [electronic resource] : proceedings of the Ringberg workshop held at Tegernsee, Germany, 21-24 June...
Tác giả: P Breitenlohner, D Maison, Wolfhart Zimmermann
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
Quantum gravity, generalized theory of gravitation, and superstring theory-based unification
Tác giả: Behram Kurşunoğlu, Stephan Mintz, Arnold Perlmutter
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
A modern introduction to quantum field theory
Tác giả: Michele Maggiore
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
Towards quantum gravity : proceedings of the XXXV International Winter School on Theoretical Physics, held in Polanica, ...
Tác giả: Jerzy Kowalski-Glikman
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
Waves, particles, and fields : introducing quantum field theory
Tác giả: Anthony C Fischer-Cripps
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục