Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.5899979 giây)
Reciprocity in elastodynamics
Tác giả: Achenbach J D,
Ký hiệu phân loại: 531.382
ISBN: 052181734X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Lý thuyết đàn hồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Lý thuyết đàn hồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi
Thông tin xuất bản: TpHCM : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Elasticity
Tác giả: Howard Martin,
Thông tin xuất bản: : Elsevier Butterworth Heinemann , 2005
Ký hiệu phân loại: 531.382
ISBN: 0126058113
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 11835 Định dạng: PDF
Đàn hồi ứng dụng
Tác giả: Lê Công Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Lý thuyết đàn hồi
Tác giả: Đào Huy Bích,
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Lý thuyết đàn hồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở lý thuyết đàn hồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục