Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Electricity and magnetism
Tác giả: William C Robertson
Xuất bản: Arlington Va: NSTA Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
The mechanics of piezoelectric structures [electronic resource]
Tác giả: Jiashi YangJiashi Yang
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Topological foundations of electromagnetism
Tác giả: T W Barrett
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Electricity and Magnetism (Light and Matter, Book 4)
Tác giả: Benjamin Crowell
Xuất bản: : Benjamin Crowell, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Handbook of engineering electromagnetics [electronic resource]
Tác giả: Rajeev Bansal
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Điện tử công suất - lý thuyết, thiết kế, ứng dụng. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Trần Văn Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537
 
Điện tử công suất : Bài tập - bài giải và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Bính
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537
 
Cơ sở vật lí . Tập 4 - Điện học
Tác giả: Halliday David, Walker Jearl, Resnick Robert
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537
 
Cơ sở vật lí . Tập 5 - Điện học II
Tác giả: Halliday David, Walker Jearl, Resnick Robert
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537
 
Mô phỏng hệ thống điện tử công suất và truyền động điện
Tác giả: Thân Ngọc Hoàn
Xuất bản: H: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục