Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 37 kết quả (0.0100004 giây)
Electricity and magnetism
Tác giả: William C Robertson
Arlington Va: NSTA Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 537
 
The mechanics of piezoelectric structures [electronic resource]
Tác giả: Jiashi Yang
New Jersey: World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 537
 
Topological foundations of electromagnetism
Tác giả: T. W Barrett
Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 537
 
Electricity and Magnetism (Light and Matter, Book 4)
Tác giả: Benjamin Crowell
: Benjamin Crowell, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 537
 
Handbook of engineering electromagnetics [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 537
 
Điện tử công suất - lý thuyết, thiết kế, ứng dụng. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thế Công
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 537
 
Điện tử công suất : bài tập - bài giải và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Bính
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 537
 
Cơ sở vật lí : T.4- Điện học
Tác giả: Halliday David
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 537
 
Cơ sở vật lí : T.5 - Điện học II
Tác giả: Halliday David
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 537
 
Mô phỏng hệ thống điện tử công suất và truyền động điện
Tác giả: Thân Ngọc Hoàn
H: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 537
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục