Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.6500463 giây)
Spintronics with individual metal-organic molecules
Tác giả: Schmaus Stefan,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2011
Ký hiệu phân loại: 537.5
ISBN: 9783866446496
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dynamic iteration and model order reduction for magneto-quasistatic systems
Thông tin xuất bản: BerlinGermany : Logos Verlag Berlin , 2019
Ký hiệu phân loại: 537.015186
ISBN: 9783832549107
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Induction Motors : Applications, Control and Fault Diagnostics
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại: 537
ISBN: 9789535122074
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
High quality Nb/Al-AlOx/Nb Josephson junctions : technological development and macroscopic quantum experiments
Tác giả: Kaiser Christoph,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2011
Ký hiệu phân loại: 537.623
ISBN: 9783866446519
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cơ sở vật lí : T.4- Điện học
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.5 - Điện học II
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Giáo trình vật lý điện tử
Tác giả: Phùng Hồ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 537.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mô phỏng hệ thống điện tử công suất và truyền động điện
Thông tin xuất bản: H : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hội nghị khoa học sinh viên khoa điện - điện tử-Lần 2 : Tuyển tập công trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 537.01
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15215 Định dạng: PDF
Vật lý điện tử : Giáo trình
Tác giả: Phùng Hồ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 537.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục