Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6700165 giây)
The Mathematical Theory of Cosmic Strings
Thông tin xuất bản: : Institute of Physics Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 539.7258
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21141 Định dạng: PDF
Perspectives on String Phenomenology
Tác giả: Acharya Bobby,
Ký hiệu phân loại: 539.7258
ISBN: 9789814602662
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gravity and strings
Tác giả: Ortin Tomas,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 539.7258
ISBN: 0521768136 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
String theory demystified
Tác giả: McMahon David,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2009
Ký hiệu phân loại: 539.7258
ISBN: 0071498702
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28830 Định dạng: PDF
String theory for dummies
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 539.7258
ISBN: 9780470467244
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65321 Định dạng: PDF
String theory and the real world
Tác giả: Kane G L,
Ký hiệu phân loại: 539.7258
ISBN: 9781681744889
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Why string theory?
Tác giả: Conlon Joseph,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 539.7258
ISBN: 1482242478 (paperback)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục