Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.03125 giây)
The environment : challenges for the chemical sciences in the 21st century
Tác giả: 
Washington DC: The National Academies Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
Self-assembled nanomaterials
Tác giả: 
Berlin London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
Principles of chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore
: Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
Principles of chemistry : a molecular approach
Tác giả: Nivaldo J Tro
New York Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Pearson Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
General, organic, and biological chemistry
Tác giả: Janice G Smith
Dubuque IA: McGrawHill Higher Education, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
Syncrotron Radiation in Chemistry and Biology 2
Tác giả: 
: Springer, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
Photochemistry and organic synthesis
Tác giả: 
Berlin: Springer, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
The Facts on File dictionary of chemistry
Tác giả: 
New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
Hóa đại cương : giáo trình thực hành
Tác giả: Đinh Hải Hà
TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 540
 
General, organic, and biological chemistry
Tác giả: H. Stephen Stoker
Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục