Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.5400007 giây)
Verse and Transmutation - A Corpus of Middle English Alchemical Poetry (Critical Editions and Studies)
Tác giả: Timmermann Anke,
Thông tin xuất bản: Leiden Boston : Brill , 2013
Ký hiệu phân loại: 540.112
ISBN: 9789004254831
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Verse and Transmutation : A Corpus of Middle English Alchemical Poetry (Critical Editions and Studies)
Tác giả: Timmermann Anke,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2013
Ký hiệu phân loại: 540.112
ISBN: 9789004254831
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Alchemy key : the mystical provenance of the philosophers stone
Tác giả: Nettleton Stuart,
Thông tin xuất bản: Sydney : Taliesin Investments , 1998
Ký hiệu phân loại: 540.112
ISBN: 0646340220
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46850 Định dạng: PDF
Real Alchemy
Thông tin xuất bản: : LuluCom , 2006
Ký hiệu phân loại: 540.112
ISBN: 1847284787
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62100 Định dạng: PDF
The Way of the Crucible
Tác giả: Bartlett Robert,
Thông tin xuất bản: : Spagyricus , 2008
Ký hiệu phân loại: 540.112
ISBN: 0615206824
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 63625 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục