Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 313 kết quả (0.6400103 giây)
Analytical instrumentation : a guide to laboratory, portable and miniaturized instruments
Tác giả: McMahon Gillian,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : J Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 9780470027950
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30147 Định dạng: PDF
Chemical analysis : modern instrumentation methods and techniques
Tác giả: Rouessac Francis,
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 9780470859025
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 31571 Định dạng: PDF
Encyclopedia of chromatography / elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Dekker , 2004
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0824741234
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 38700 Định dạng: PDF
From Hiroshima to the iceman : the development and applications of accelerator mass spectrometry
Tác giả: Gove HE,
Thông tin xuất bản: Bristol : Institute of Physics Publ , 1999
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0750305576
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39152 Định dạng: PDF
Sample preparation techniques in analytical chemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2003
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0471328456
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 42540 Định dạng: PDF
Cơ sở hóa học phân tích
Tác giả: Lâm Ngọc Thụ,
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45680 Định dạng: PDF
Hóa học phân tích : giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành sinh môi trường, hóa kỹ thuật
Tác giả: Lê Thị Mùi,
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45836 Định dạng: PDF
Giáo trình Hóa phân tích: : Dành cho sinh viên ngành môi trường
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt , 2002
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 45840 Định dạng: PDF
Statistical methods in analytical chemistry
Tác giả: Meier Peter C,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2000
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0471293636
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65202 Định dạng: PDF
Impedance spectroscopy [electronic resource] : theory, experiment, and applications.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2005
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65352 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục