Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.3438082 giây)
Organisms and artifacts : design in nature and elsewhere
Tác giả: Lewens Tim,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 0262122618
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Norms of nature : naturalism and the nature of functions
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass London : MIT , 2003
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 0262041871
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Where biology meets psychology : philosophical essays
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 0262082764
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Where biology meets psychology : philosophical essays
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 0262274949
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
About life [electronic resource] : concepts in modern biology
Tác giả: Agutter Paul S,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 9781402054174
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28195 Định dạng: PDF
Philosophy of biology : a contemporary introduction
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 0415957788
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 42686 Định dạng: PDF
The Cambridge companion to the philosophy of biology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 9780521616713
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47001 Định dạng: PDF
Automated taxon identification in systematics : theory, approaches and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 084938205X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 92959 Định dạng: PDF
High-yield biostatistics, epidemiology, & public health
Tác giả: Glaser Anthony N,
Ký hiệu phân loại: 570.1
ISBN: 1451130171
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 93316 Định dạng: PDF
The essentials of biostatistics for physicians, nurses, and clinicians [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2011
Ký hiệu phân loại: 570.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 96989 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục