Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Handbook of plant and crop physiology
Tác giả: Mohammad Pessarakli
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Sinh lí học thực vật
Tác giả: Vũ Văn Vụ, Hoàng Minh Tuấn, Vũ Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.2
 
Sinh lí học thực vật
Tác giả: Vũ Văn Vụ, Hoàng Minh Tấn, Vũ Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.2
 
Giáo trình sinh lý thực vật
Tác giả: Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thuận Châu
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.2
 
Plant physiology
Tác giả: Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger
Xuất bản: Sunderland Mass: Sinauer Associates, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Giáo trình Sinh lý thực vật
Tác giả: Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng
Xuất bản: Hà Nội: Ðại học Nông nghiệp Hà Nội I, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Novel Plant Imaging and Analysis [electronic resource] : Water, Elements and Gas, Utilizing Radiation and Radioisotopes
Tác giả: Tomoko M Nakanishi
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Sinh lý thực vật ứng dụng
Tác giả: Vũ Văn Tụ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Autoecology and ecophysiology of woody shrubs and trees : concepts and applications
Tác giả: Humberto González Rodriguez, N S Ivanova, R K Maiti
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Thực tập sinh lý thực vật
Tác giả: Hoàng Quý Lý, Lê Hồng Điệp, Trần Dụ Chi, Vũ Thanh Tâm, Vũ Văn VụVũ Văn Vụ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục