Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Apoptosis and Autoimmunity. From Mechanisms to Treatments
Tác giả: M Herrman, J R Kalden
Xuất bản: Germany: WILEYVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.973
 
Breast Cancer in Women of African Descent [electronic resource]
Tác giả: Carla I Falkson, Olufunmilayo I Olopade
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Brain Tumor Pathology: Current Diagnostic Hotspots and Pitfalls [electronic resource]
Tác giả: Davide Schiffer
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Biomarkers in Breast Cancer [electronic resource]
Tác giả: Giampietro Gasparini, Daniel F Hayes
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Aromatase Inhibitors [electronic resource]
Tác giả: BJA Furr
Xuất bản: Basel: Birkhäuser Basel Imprint Birkhäuser, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Aromatase Inhibitors [electronic resource]
Tác giả: BJA Furr
Xuất bản: Basel: Birkhäuser Basel Imprint Birkhäuser, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Bioinformatics in Cancer and Cancer Therapy [electronic resource]
Tác giả: Gavin J Gordon
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Berries and Cancer Prevention [electronic resource]
Tác giả: Navindra P Seeram, Gary D Stoner
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Breast Cancer, a Heterogeneous Disease Entity [electronic resource] : The Very Early Stages
Tác giả: Kahán Zsuzsanna, Tibor Tot
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Bone Metastases [electronic resource] : A translational and clinical approach
Tác giả: Edward Chow, Dimitrios Kardamakis, Vassilios Vassiliou
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục