Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Molecular cloning : a laboratory manual
Tác giả: Joseph Sambrook, David W Russell
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Genetics for dummies
Tác giả: T R Robinson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Transgenesis techniques : principles and protocols
Tác giả: Alan R Clarke
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
PCR mutation detection protocols
Tác giả: Ralph Rapley, Bimal D M Theophilus
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Genetics for dummies [electronic resource]
Tác giả: T R Robinson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Genetics : principles and analysis
Tác giả: Daniel L Hartl, Elizabeth W Jones
Xuất bản: Sudbury Mass: Jones and Bartlett Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Selective sweep
Tác giả: Dmitry Nurminsky
Xuất bản: Georgetown Tex New York NY: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Introduction to genetic analysis
Tác giả: Anthony J F Griffiths
Xuất bản: New York: WH Freeman and Co, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  576.5
 
Di truyền học
Tác giả: Phạm Thành Hổ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  576.5
 
Giáo trình di truyền học
Tác giả: Đỗ Lê Thăng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  576.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục