Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.3437556 giây)
Transcriptional and Post-transcriptional Regulation
Tác giả: Kais Ghedira,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 576.5
ISBN: 9781789237917
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cơ sở di truyền học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2004
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Di truyền học : Giáo trình
Tác giả: Đỗ Lê Thăng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2006
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Genetics
Tác giả: L Hartl Daniel,
Thông tin xuất bản: : Jones and Bartlett Publishers , 1998
Ký hiệu phân loại: 576.5
ISBN: 076370489X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 13138 Định dạng: PDF
DNA : the secret of life
Tác giả: Watson James D,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2003
Ký hiệu phân loại: 576.5
ISBN: 0375415467
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15521 Định dạng: CHM
Di truyền học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Di truyền học
Tác giả: Lê Duy Thành,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Chú giải di truyền học
Tác giả: Đỗ Lê Thăng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19616 Định dạng: PDF
Di truyền học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Introduction to Epigenetics
Tác giả: Paro Renato,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại: 576.5
ISBN: 9783030686703
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục