Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.5699941 giây)
Global Business Strategy: Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 9783319437026
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario
Tác giả: Musco Francesco,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2016
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 9783319104256
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Evaluating Climate Change Action for Sustainable Development
Tác giả: Uitto Juha I,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 9783319437026
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Loss and Damage from Climate Change : Concepts, Methods and Policy Options
Tác giả: Mechler Reinhard,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 9783319720265
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sinh thái môi trường ứng dụng
Tác giả: Lê Huy Bá,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 577.27
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Nature in fragments : the legacy of sprawl
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 0231127782
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15488 Định dạng: PDF
Sinh thái môi trường ứng dụng
Tác giả: Lê Huy Bá,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 577.27
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Chemical Concepts in Pollutant Behavior
Tác giả: Tinsley Ian J,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 9780471095255
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Chemical concepts in pollutant behavior
Tác giả: Tinsley Ian J,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Interscience , c2004
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 0471095257 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Ecology of fragmented landscapes
Tác giả: Collinge Sharon K,
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 0801891388 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục