Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.7699985 giây)
Subtle Agroecologies : Farming With the Hidden Half of Nature
Tác giả: Parrott Nicholas,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 577.55
ISBN: 9780367768874
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Agroecosystems : Very Complex Environmental Systems
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 577.55
ISBN: 9781838803841
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nông nghiệp sinh thái
Tác giả: Thế Nghĩa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 2000
Ký hiệu phân loại: 577.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The ecology of agricultural landscapes : long-term research on the path to sustainability
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 577.55
ISBN: 9780199773350
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152614 Định dạng: PDF
Energy in agroecosystems : a tool for assessing sustainability
Thông tin xuất bản: Boca Raton Florida : CRC Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 577.55
ISBN: 9781498774765
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153149 Định dạng: PDF
Subtle Agroecologies : Farming With the Hidden Half of Nature
Tác giả: Wright Julia,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 577.55
ISBN: 9780367768874
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ethics and Sustainable Agriculture [electronic resource] : Bridging the Ecological Gaps
Tác giả: Caporali Fabio,
Ký hiệu phân loại: 577.55
ISBN: 9783030766832
Bộ sưu tập: Tham khảo
Sustainable Intensification for Agroecosystem Services and Management [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 577.55
ISBN: 9789811632075
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục