Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Magill's encyclopedia of science : plant life
Tác giả: Bryan D Ness
Xuất bản: Pasadena Calif: Salem Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Progress in botany [electronic resource]. 73
Tác giả: Ulric Lüttge
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants
Tác giả: K Janardhan Reddy, K V Madhava Rao, A S Raghavendra
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Thực vật học : Sách đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Lê Đình Bích, Hoàng Quỳnh Hoa, Trần Văn Ơn
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  580
 
Plants : from roots to riches
Tác giả: K J Willis, Carolyn Fry
Xuất bản: London: John Murray, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580.73
 
Giáo trình thực vật học
Tác giả: Nguyễn Bá
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  580
 
Plants
Tác giả: Richard Moyer, Lucy Daniel, Jay Hackett
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  580
 
Botany Illustrated [electronic resource] : Introduction to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families
Tác giả: Janice Glimn-Lacy, Peter B Kaufman
Xuất bản: Boston MA: Janice GlimnLacy and Peter B Kaufman, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Plant sciences for students
Tác giả: Richard Robinson
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Animal diversity
Tác giả:
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục