Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3280702 giây)
Imitation in animals and artifacts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 591.514
ISBN: 0262042037
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Imitation in animals and artifacts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 591.514
ISBN: 0262271214
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dynamics of Evolution and Learning
Tác giả: Paenke Ingo,
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing , 2008
Ký hiệu phân loại: 591.514
ISBN: 9783866442474
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục