Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.3281238 giây)
Inventions and inventors
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Pasadena Calif : Salem Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 1587650169
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25684 Định dạng: PDF
How invention begins : echoes of old voices in the rise of new machines
Tác giả: Lienhard John H,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 019530599X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37765 Định dạng: PDF
Forks, phonographs, and hot air balloons : a field guide to inventive thinking
Tác giả: Weber Robert J,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 019506402X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41156 Định dạng: PDF
Industrial archaeology : principles and practice
Tác giả: Palmer Marilyn,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1998
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 0415166268
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42879 Định dạng: PDF
An encyclopaedia of the history of technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1990
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 0415013062
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43041 Định dạng: PDF
Technology : a world history
Tác giả: Headrick Daniel R,
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 019515648X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43734 Định dạng: PDF
The Britannica Guide to Inventions That Changed the Modern World [elektronisk ressurs]
Tác giả: Curley Robert,
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 9781615300648
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74605 Định dạng: PDF
The evolution of useful things [electronic resource]
Tác giả: Petroski Henry,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1994
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 0307773051
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94799 Định dạng: EPUB
1000 inventions and discoveries
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 146542038X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 101845 Định dạng: PDF
Lichtduschen Geschichte einer Gesundheitstechnik, 1890?1975
Tác giả: Ingold Niklaus,
Thông tin xuất bản: Zürich : Chronos Verlag , 2015
Ký hiệu phân loại: 609
ISBN: 9783034012768
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục