Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 124 kết quả (0.218806 giây)
Regenerative Medicine and Tissue Engineering - Cells and Biomaterials
Tác giả: Daniel Eberli,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9789533076638
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Innovative Technology Based Interventions for Psychological Treatment of Common Mental Disorders
Tác giả: Donker Tara,
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9783039437351
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Aging Immune System and Health
Tác giả: Bueno Valquiria,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2020
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9782889633616
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Proceedings from the ICERP 2016. International Conference on Environmental Research and Public Health
Tác giả: Zuo Yuegang,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2017
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9783110559040
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Yuck! : the nature and moral significance of disgust
Tác giả: Kelly Daniel R,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 0262295377
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intelligent Marine Robotics Modelling, Simulation and Applications
Tác giả: Chin Cheng Siong,
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9783039281329
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Personalized medicine, individual choice and the common good
Tác giả: van Beers Britta,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9781108590600
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Simulations in Medicine. Computer-aided diagnostics and therapy
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2020
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9783110667219
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Theranostics : An Old Concept in New Clothing
Tác giả: Eppard Elisabeth,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 9781839627835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The world book health & medical annual
Thông tin xuất bản: Chicago : knxb , 1994
Ký hiệu phân loại: 610
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục