Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 91 kết quả (0.0156241 giây)
International perspectives in health informatics
Tác giả: 
Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Biomedical information technology [electronic resource]
Tác giả: 
Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Bioinformatics and biomarker discovery : "omic" data analysis for personalized medicine
Tác giả: Francisco Azuaje
Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Enabling programmable self with HealthVault : [an accessible personal health record]
Tác giả: Vaibhav Bhandari
Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Practical informatics for cytopathology
Tác giả: Liron Pantanowitz
New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Wi-fi enabled healthcare
Tác giả: Ali Youssef
Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Neural networks in healthcare
Tác giả: Rezaul Begg
: Idea Group Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Biomedical digital signal processing : C - language exemples and laboratory exper
Tác giả: WillisJ Tompkins
NJ: Prentice Hall, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 610.285
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tr...
Tác giả: Trần Anh Khoa
TpHồ Chí Minh: Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tr...
Tác giả: Trần Anh Khoa
TpHồ Chí Minh: Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục