Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Bad medicine [electronic resource] : doctors doing harm since Hippocrates
Tác giả: David Wootton
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
Medicine, Religion and Gender in Medieval Culture
Tác giả: Naoë Kukita Yoshikawa
Xuất bản: : Boydell Brewer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.9
 
The Politics of Vaccination
Tác giả:
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
ANIMALS AND THE SHAPING OF MODERN MEDICINE [electronic resource] : one health and its histories
Tác giả: Woods Abigail, Cassidy Angela, Bresalier Michael, Mason Dentinger Rachel
Xuất bản: Sl: SPRINGER INTERNATIONAL PU, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
Health and wellness in the Renaissance and Enlightenment
Tác giả: Joseph Patrick Byrne
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood an imprint of ABCCLIO LLC, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
A brief history of disease, science, and medicine : from the ice age to the genome project
Tác giả: Michael Kennedy
Xuất bản: Mission Viejo Calif: Asklepiad Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
Histoire des médecins : artisans et artistes de la santé de l'Antiquité à nos jours
Tác giả:
Xuất bản: Paris: Perrin, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
Lịch sử y học
Tác giả: Lois N Magner, Nguyễn Ngọc Lương, Võ Văn Lượng
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
British Women Surgeons and their Patients, 1860-1918
Tác giả: Claire Brock
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
Locating medical history : the stories and their meanings
Tác giả: Frank Huisman, John Harley Warner
Xuất bản: Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
1

Truy cập nhanh danh mục