Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 164 kết quả (0.0156706 giây)
Motor cortex in voluntary movements : a distributed system for distributed functions
Tác giả: 
Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Atlas. Nervnaya Sistema Cheloveka. Stroenie I Narusheniya
Tác giả: 
: PER SE, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
The Female Brain
Tác giả: Louann Brizendine
New York: Broadway Book, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Handbook of Brain Theory and Neural Networks
Tác giả: 
Cambridge: Mit press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Neuroscience
Tác giả: 
: The British Neuroscience Association, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Brains : how they seem to work
Tác giả: Dale Purves
Upper Saddle River NJ: FT Press Science, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Foundations in Evolutionary Cognitive Neuroscience [electronic resource]
Tác giả: Steven M Platek
Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Psychoanalysis and neurosciences
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Phantoms in the brain : probing the mysteries of the human mind
Tác giả: V. S Ramachandran
New York: William Morrow, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
Biopsychology
Tác giả: John P. J Pinel
Boston: Allyn and Bacon, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục