Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.265679 giây)
The visual neurosciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262033089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The motion aftereffect : a modern perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 026227924X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
High-level motion processing : computational, neurobiological, and psychophysical perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262285843
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Color ontology and color science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262312492
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vision : a computational investigation into the human representation and processing of visual information
Tác giả: Marr David,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 026228961X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brain and the gaze : on the active boundaries of vision
Tác giả: Lauwereyns Jan,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262305542
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vision, brain, and cooperative computation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sl : sn ,
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262267284
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A computational perspective on visual attention
Tác giả: Tsotsos John K,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262295423
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vision : how it works and what can go wrong
Tác giả: Dowling John E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262333562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vision, brain, and cooperative computation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0262267284
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục