Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 324 kết quả (0.671828 giây)
Library Health Center
Thông tin xuất bản: : HEALTH SCIENCE PUBNS , 2004
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0877905118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18084 Định dạng: PDF
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Hà Huy Khôi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học , 2004
Ký hiệu phân loại: 613.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The nutrition handbook for food processor
Tác giả: Henry C J K,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 2002
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 1855734648
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9321 Định dạng: PDF
Vitamins and minerals demystified [electronic resource] : [a self-teaching guide]
Tác giả: Blake Steve,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0071489010.
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28446 Định dạng: PDF
Weight watchers weight loss that lasts : break through the 10 big diet myths
Tác giả: Rippe James M,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 613.25
ISBN: 0471705284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16166 Định dạng: PDF
Encyclopedia of human nutrition
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierAcademic Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 613.203
ISBN: 0121501108
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28595 Định dạng: PDF
Vegetarian nutrition
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 613.262
ISBN: 0849385083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27775 Định dạng: PDF
Contemporary Nutrition : issuses and insights
Tác giả: Wardlaw Gordon M,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 007286530X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dinh dưỡng thực phẩm : bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8959 Định dạng: RAR
The glycemic index diet for dummies
Tác giả: Raffetto Meri,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 613.25
ISBN: 0470538708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35454 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục