Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 176 kết quả (0.399996 giây)
Contemporary Advances in Sports Science
Tác giả: Taiar Redha,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 9781839691409
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The complete idiot's guide to weight training
Thông tin xuất bản: : Alpha , 2000
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0028631978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13333 Định dạng: PDF
Weight Training By Design
Tác giả: Greenwald Dale,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0071458883
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The 30-Minute Celebrity Makeover Miracle : The Breakthrough Plan to Achieve the Body You've Always Wanted
Tác giả: Steinberg Steve,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 9780470174036
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lean and Hard : The Body You've Always Wanted in Just 24 Workouts
Tác giả: Shilstone Mackie,
Thông tin xuất bản: New jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 9780470037638
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Exercise balls for dummies
Tác giả: Chabut LaReine,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 0764556231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Coordination Abilities in Volleyball
Tác giả: Jaromir Simonek,
Thông tin xuất bản: Warsaw Berlin : De Gruyter , 2014
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 9783110370317
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sports Science and Human Health : Different Approaches
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 9781838803919
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Endurance in sport
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 0632053488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chi kung : way of power
Tác giả: Lam Kam Chuen,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2003
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 0736044809
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục