Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.2968358 giây)
The complete idiot's guide to weight training
Thông tin xuất bản: : Alpha , 2000
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0028631978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13333 Định dạng: PDF
Weight Training By Design
Tác giả: Greenwald Dale,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0071458883
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kettlebell training for athletes : develop explosive power and strength for martial arts, football, basketball, and othe...
Tác giả: Bellomo Dave,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2010
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0071635882 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Weight training for dummies
Tác giả: Neporent Liz,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0471768456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44256 Định dạng: PDF
You are your own gym
Tác giả: Lauren Mark,
Thông tin xuất bản: New Orleans LA : Light of New Orleans Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0971407614
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44652 Định dạng: PDF
Starting Strength (1st Edition)
Tác giả: Rippetoe Mark,
Thông tin xuất bản: : The Aasgaard Company , 2005
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0976805464
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 63279 Định dạng: PDF
The official Gold's Gym guide to getting started in body building elektronisk ressurs
Tác giả: Housewright Ed,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0071422846
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92590 Định dạng: PDF
Advanced max contraction training elektronisk ressurs
Tác giả: Little John R,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 007149135x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92594 Định dạng: PDF
Starting strength : basic barbell training
Tác giả: Rippetoe Mark,
Thông tin xuất bản: Wichita Falls TX : Aasgaard Co , 2007
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 0976805421
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92993 Định dạng: PDF
The new rules of lifting : six basic moves for maximum muscle [electronic resource]
Tác giả: Schuler Lou,
Thông tin xuất bản: New York : Avery , 2006
Ký hiệu phân loại: 613.713
ISBN: 1429513128
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93024 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục