Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 96 kết quả (0.6000134 giây)
Drug information : a guide for pharmacists / atrick M. Malone, Karen L. Kier, John E. Stanovich.
Tác giả: Malone Patrick M,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0071437916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 255554 Định dạng: PDF
Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems
Tác giả: Allen Loyd V,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer , 2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9781496347282 (paperback)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 255555 Định dạng: PDF
Handbook of clinical drug data.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0071124454
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 28761 Định dạng: PDF
Pharmacology demystified
Tác giả: Kamienski Mary,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0071462082
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28810 Định dạng: PDF
Principles of clinical pharmacology elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Burlington MA London UK : Academic Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0080466427
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29152 Định dạng: PDF
Color atlas of pharmacology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Stuttgart New York : Thieme , 2000
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0415299322
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30625 Định dạng: PDF
Color atlas of pharmacology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Stuttgart New York : Thieme , 2000
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0865778434
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71930 Định dạng: PDF
The Textbook of pharmaceutical medicine
Tác giả: Griffin J P,
Thông tin xuất bản: London : BMJ Books , 2002
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 0727915231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71993 Định dạng: PDF
Antibiotic discovery and development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 1461413990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74339 Định dạng: PDF
Fragment-based drug discovery and X-ray crystallography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Heidelberg New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9783642275395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 79622 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục