Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 129 kết quả
Tea elektronisk ressurs : bioactivity and therapeutic potential
Tác giả: Yong-su Zhen
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
Medicinal Plants of the World, Volume 3 [electronic resource] : Chemical Constituents, Traditional and Modern Medicinal ...
Tác giả: Ivan A Ross
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.32
 
Nano-antimicrobials
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Probiotics and health claims
Tác giả: Wolfgang Kneifel, Seppo Salminen
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Chromatographic fingerprint analysis of herbal medicines [electronic resource] : thin-layer and high performance liquid ...
Tác giả: Hildebert Wagner
Xuất bản: Wien New York: SpringerVerlagWien, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
Herb gardening for dummies
Tác giả: Karan Davis Cutler, Suzanne DeJohn, Kathleen Fisher
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
The complete idiot's guide to herbal remedies [electronic resource]
Tác giả: Frankie Avalon Wolfe
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha Books, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
PDR for herbal medicines
Tác giả: Thomas Fleming
Xuất bản: Montvale NJ: Medical Economics Company, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.32
 
Dược liệu học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1
Tác giả: Ngô Vân Thu, Trần Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.321
 
Từ điển cây thuốc Việt Nam : bộ mới. Tập 2
Tác giả: Võ Văn Chi
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  615.32103
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục