Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.0156242 giây)
Applied Therapeutics : The Clinical Use Of Drugs
Tác giả: 
Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 615.58
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach
Tác giả: 
New York: McGrawHill Medical, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 615.58
 
Chăm sóc dược : sách đào tạo dược sĩ và học viên sau đại học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền
Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.58
 
Intravenous medications elektronisk ressurs : a handbook for nurses and health professionals
Tác giả: Betty L Gahart
St Louis Mo: Mosby Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 615.58
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach
Tác giả: 
New York: McGrawHill Medical Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.58
 
Pediatric Injectable Drugs: The Teddy Bear Book (Pediatric Injectable Drugs) [electronic resource]
Tác giả: Stephanie J. Phelps
: American Society of HealthSystem Pharmacists, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.58
 
Pharmacotherapy principles & practice [Elektroniskr resurs]
Tác giả: 
New York: McGrawHill Medical, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.58
 
Pharmacotherapy casebook : a patient-focused approach
Tác giả: 
New York: McGrawHill Medical, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.58
 
Pharmacotherapy principles & practice
Tác giả: 
New York: McGrawHill Education, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.58
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach
Tác giả: 
New York: McGraw Hill Medical, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.58
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục