Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.0156251 giây)
Pharmacokinetics and metabolism in drug design
Tác giả: Dennis A Smith
Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.7
 
Pharmacokinetics and metabolism in drug design
Tác giả: Dennis A Smith
Weinheim New York: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.7
 
Interactions of yeasts, moulds, and antifungal agents : how to detect resistance
Tác giả: 
New York: Humana Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.7
 
Pocket guide to gastrointestinai drugs
Tác giả: 
Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.7
 
Concepts in clinical pharmacokinetics
Tác giả: 
USA: American Society of HealthSystem Pharmacists Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.7
 
Dược động học những kiến thức cơ bản : tài liệu học tập dành cho học viên trong và sau đại học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền
Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.7
 
Dược lực học
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
TPHCM: Phương Đông, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.7
 
Molecular drug properties : measurement and prediction
Tác giả: 
Weinheim: WileyVCH, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.7
 
Textbook of receptor pharmacology
Tác giả: 
Boca Raton FL: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.7
 
Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling : Science And Applications
Tác giả: Reddy Micaela B
New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục