Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 55 kết quả (0.6299559 giây)
Pheochromocytoma : A New View of the Old Problem
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 9789533078229
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cytotoxicity : New Insights into Toxic Assessment
Tác giả: Soloneski Sonia,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 9781839687266
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Độc tố học và an toàn thực phẩm
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Computational Toxicology : Rick Assessment for pharmaceutical and environmental chemical
Tác giả: Ekins Sean,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 9780470049624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Handbook of hazardous chemical properties [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Boston : ButterworthHeinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 0750672099
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 27842 Định dạng: PDF
Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Education , c2013
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 0071769234 (set)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Animal models in toxicology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRCTaylor Francis , 2007
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 0824754077 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 0071347216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28598 Định dạng: PDF
Molecules of death
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 1860948146
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30690 Định dạng: PDF
Clinical toxicology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Saunders , 2001
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 0721654851
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 36813 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục