Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 175 kết quả (0.6799523 giây)
Clinical applications of artificial neural networks [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0511342705
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70559 Định dạng: PDF
Internal medicine [electronic resource] : just the facts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2008
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0071593438
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70775 Định dạng: PDF
The Gale encyclopedia of genetic disorders
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit MI : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0787656127
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71778 Định dạng: PDF
Encyclopedia of stem cell research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE Publications , 2008
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 9781412959087
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71328 Định dạng: PDF
Handbook of pain management [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Current Medicine Group , 2008
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 1908517123
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 78123 Định dạng: PDF
Case files [electronic resource], Internal medicine
Tác giả: Toy Eugene C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2009
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0071613641
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77953 Định dạng: PDF
Human genome epidemiology : building the evidence for using genetic information to improve health and prevent disease
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 9780195398441
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80398 Định dạng: PDF
How to read a paper : the basics of evidence based medicine
Tác giả: Greenhalgh Trisha,
Thông tin xuất bản: London : BMJ , 2001
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0727915789
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71891 Định dạng: PDF
The evidence base of clinical diagnosis [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : BMJ Books , 2002
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0585427895
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71860 Định dạng: PDF
Change Your Brain, Change Your Life: The Breakthrough Program for Conquering Anxiety, Depression, Obsessiveness, Anger, ...
Tác giả: Amen Daniel G,
Thông tin xuất bản: New York : Times Books , 1998
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0812929977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 61812 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục