Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 43 kết quả (0.5900046 giây)
ICD-10 Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần t...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Y tế , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.0012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254361 Định dạng: PDF
ICD-10 Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần t...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Y tế , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.0012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254362 Định dạng: PDF
ICD-11 international classification of diseases for mortality and morbidity statistics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Genève : World Health Organization , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.0012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254363 Định dạng: PDF
Gale encyclopedia of medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit MI : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.003
ISBN: 0787654892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25532 Định dạng: PDF
Infectious diseases : in context
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Thomson Gale , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.003
ISBN: 9781414429601
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25909 Định dạng: PDF
100 cases in clinical medicine
Tác giả: Rees John,
Ký hiệu phân loại: 616.0076
ISBN: 0340926597
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Behavioral medicine : a guide for clinical practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 0071438602 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Gale encyclopedia of medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.003
ISBN: 0787654892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39338 Định dạng: PDF
Health psychology
Tác giả: Taylor Shelley E,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 0073107263 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
100 cases in clinical medicine
Tác giả: Rees John,
Ký hiệu phân loại: 616.0076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92711 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục