Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.6200029 giây)
Nuclear, chemical, and biological terrorism
Tác giả: E Byrnes Mark,
Thông tin xuất bản: : Lewis Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 1566706513
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12913 Định dạng: PDF
Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine 2010 elektronisk ressurs
Tác giả: Vincent JeanLouis,
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9783642102868
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45361 Định dạng: PDF
Current diagnosis & treatment : critical care [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 007143657X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92611 Định dạng: PDF
Lecture Notes elektronisk ressurs
Tác giả: Moulton Chris,
Thông tin xuất bản: Chicester : Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9781118350737
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97694 Định dạng: PDF
Emergency nursing core curriculum
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 1416037551
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 98000 Định dạng: PDF
Clinical emergency medicine [electronic resource]
Tác giả: Sherman Scott C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780071794619
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105078 Định dạng: PDF
Oncologic emergencies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 1493931881
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105275 Định dạng: PDF
Emergency medicine MCQs
Tác giả: De Alwis Waruna,
Thông tin xuất bản: Chatswood NSW : Elsevier Australia , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780729541046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107494 Định dạng: PDF
Oxford handbook of emergency medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 0199589569
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 107815 Định dạng: PDF
Hồi sức cấp cứu toàn tập
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Y học , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.025
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 115002 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục