Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 31 kết quả (0.6700296 giây)
Family emergent/urgent and ambulatory care : pocket np
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 0826134130
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135348 Định dạng: PDF
The Student Paramedic Survival Guide [electronic resource]
Tác giả: Blaber Amanda,
Thông tin xuất bản: : The McGrawHill Companies Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780335262366
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135447 Định dạng: PDF
Clinical emergency medicine [electronic resource]
Tác giả: Sherman Scott C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 0071794603
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135543 Định dạng: PDF
JustCoding's Emergency Department Coding Handbook (Pack of 5) [Elektronisk resurs]
Tác giả: Scott Nena,
Thông tin xuất bản: USA : HCPro , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9781556457302
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 135780 Định dạng: PDF
Oxford handbook of emergency medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780198784197
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 145467 Định dạng: PDF
Sepsis Management in Resource-limited Settings [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9783030031435
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Special Topics in Resuscitation
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9781789842517
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng ; Mã số : Đ.34.Z.04
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 616.025
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 198464 Định dạng: PDF
Voices of Trauma [electronic resource] : Treating Psychological Trauma Across Cultures
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9780387697970
Bộ sưu tập: Tham khảo
Biodefence [electronic resource] : Advanced Materials and Methods for Health Protection
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.025
ISBN: 9789400702172
Bộ sưu tập: Tham khảo

Truy cập nhanh danh mục