Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.700014 giây)
Ocean-Atmosphere Interactions of Gases and Particles
Tác giả: Liss Peter S,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 9783319286242
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Statistical analysis of fMRI data
Tác giả: Ashby F Gregory,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 0262354055
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
MRI : basic principles and applications
Tác giả: Brown Mark A,
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 0471433101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15546 Định dạng: PDF
Clinical magnetoencephalography and magnetic source imaging
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 0521873754 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fundamentals of body MRI
Thông tin xuất bản: Philadelphia Pa : ElsevierSaunders , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 9781416051831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80110 Định dạng: PDF
fMRI : from nuclear spins to brain functions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 9781489975911
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104925 Định dạng: PDF
MRI in clinical practice
Tác giả: Liney Gary,
Thông tin xuất bản: London : SpringerVerlag , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 1846281628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121578 Định dạng: PDF
Clinical magnetoencephalography and magnetic source imaging
Ký hiệu phân loại: 616.07548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132218 Định dạng: PDF
The long road to Stockholm : the story of magnetic resonance imaging (MRI) : an autobiography
Tác giả: Mansfield P,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.07548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132519 Định dạng: PDF
Clinical MR spectroscopy : techniques and applications
Tác giả: Karker Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.07548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132581 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục